Новости


Објавено на: 27.10.2015

Македонски кралеви и кралства

Наскоро на првиот документарен портал за Македонија "Мариово Филм" ќе ги гледате документарните записи за македонските кралства и кралски династии Кралот Волкашин, Деспотот Углеша, Деспотот Оливер , и Кралот Марко. ...


Објавено на: 30.09.2015

Кожув,Ниџе,Кајмакчалан,Скочивирска Клисура

Наскоро на првиот документарен портал за Македонија "Мариово Филм" ќе ги гледате новите видео разгледници за: Кожув, Ниџе, Кајмакчалан и Скочивирска Клисура ...


Објавено на: 30.09.2015

Баба,Пелистер,Преспа,Галичица, Јабланица

Наскоро на првиот документарен портал за Македонија "Мариово Филм" ќе ги гледате новите видео разгледници за: Баба, Пелистер, Преспа,Галичица и Јабланица ...


Објавено на: 30.09.2015

Пелистер-планински горостас

Во 1948 година со посебен закон Пелистер е прогласен за прв национален парк во тогашана Народна Реплублика Македонија. Основен феномен на паркот претставува ендемичниот бор Молика кој со право се нарекува Пелистерска убавица. Со посебна привлечност се двете глацијални езера познати по името Пелистерски очи. ...