Пелистер-планински горостас


Објавено на: 30-09-2015

Во 1948 година со посебен закон Пелистер е прогласен за прв национален парк во тогашана Народна Реплублика Македонија. Основен феномен на паркот претставува ендемичниот бор Молика кој со право се нарекува Пелистерска убавица. Со посебна привлечност се двете глацијални езера познати по името Пелистерски очи.