Деловни партнери на продукцијата "Maриово Филм"


Објавено на: 15-02-2017

  1. Регионална телевизија “Канал Плус ТелевизијаШтип - со телевизиски сигнал ги покрива Општините Штип,Пробиштип, Карбинци, Чешиново- Облешево, Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска Каненица,Делчево, Пехчево и Берово  секој ден во 07: 30; 11:50 часот и 19:30 часот;

 2.Регионална телевизија “К1 Телевизија”-Велес со телевизиски сигнал ги покрива општините Велес, градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Демир капија, Чашка,Свети Николе  Вторник во 14:00 часот ; Петок во 14:00 часот ; Сабота во 08:00 ;Недела во 08:00 часот; секој ден во 04.30 часот;

      3.Регионална телевизија“K3 телевизија”-Куманово со телевизиски сигнал ги покрива општините Куманово, Липково, Крива Паканка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане  Четврток во 21:часот, Сабота во 15:00 часот; Недела во 08: часот секој ден во 04: 30 часот;

    4.Регионална телевизија“Ултра телевизија”-Тетово со телевизиски сигнал ги покрива општините : Тетово, Боговиње, Брвеница,Врапчиште,Желино,Јегуновце,Теарце,Гостивар ,Дебар,Маврово-Ростуше;  Четврток во 21:00 часот; Сабота 15:00 часот;Недела 13:30 часот и 21:часот

5.Регионална телевизија “ТЕРА-БИТОЛА  со телевизиски сигнал ги покрива општините Битола, Могила, Новаци, Демир Хисар, Македонски Брод, Крушево, Кичево, Ресен, Криво Гаштани, Долнени , Прилеп  Сабота во 08:00 часот ;Недела во 15.00 часот , секој ден во 04:30 часот;

6.Регионална телевизија “МТМ” –Скопје  со телевизиски сигнал покрај централното градско подрачје на градот Скопје  ги покриваи општините Петеовец, Зелениково, Сарај, Чучер-Сандево  Вторник  во 14:00 часот, Петок во Недела во 08:00 часот, секој ден во 04.30 часот;

7.Регионална телевизија ” О2 Телевизија-Oхрид со телевизиски сигнал ги покрива општините Охрид, Струга,Славна Дебарца  Понеделник во 08:00 часот,Среда во 10:00 часот,петок во 10:00 часот, Сабота во 08:30 часот;

8. телевизија “Телеканал А1 Струмица со телевизиски сигнал ги покрива Општините  Струмица, Босилево, Ново село , Василево, секој ден во 07: 30; 11:50 часот и 19:30 часот;

9.Сателитска  телевизија “IN TV-Avstralija “-со сателитски сиигнал ги покрива Австралија, Северна и Јужна Америка, Европа-Азиа)  и на незиниот  истоимен интернет портал www.intvau.com

10.Првиот документарен портал за Македонија “Мариово филмwww.mariovofilm.mk;